Aliances estratègiques
Promoció, impuls i acompanyament en la creació d’aliances estratègiques entre organitzacions amb l’objectiu d’impulsar projectes d’innovació social que maximitzin la generació d’impacte social positiu

 Medició de l’impacte social
Definició i implementació d’indicadors de mesura de l’impacte social d’organitzacions i projectes socials

 Estratègia en RSE
Disseny i implementació de plans transversals de Responsabilitat Social com a model de gestió de la organització

 Comunicació en RSE 
Assesorament en continguts per l’elaboració d’informes de sostenibilitat segons GRI Standards

  Igualtat i conciliació
Elaboració i acompanyament en projectes destinats a la integració efectiva de la igualtat entre homes i dones a les organitzacions

 Formació i Sensibilització
Desenvolupament de continguts i accions formatives vinculades a la Responsabilitat Social per la sensibilització i capacitació de competències professionals

 Investigacions i Estudis
Realització d’estudis i investigacions especialitzades en Responsabilitat Social, Innovació Social i Economia Social i Solidària