Estudi per la mesura de l’impacte social
Jornada d’aliances estratègiques
Participació en l’organitació del III Encuentro de RSE