Jornada «Construint Vincles entre l’economia social i l’empresa convencional»

 

 

 

 

L’estudi Nous Models d’Anàlisi de l’Impacte Social per al desenvolupament Econòmic del Territori suposa l’inici en la prospecció d’oportunitats de col·laboració estratègiques entre l’empresa convencional i l’economia social. La jornada Tendint Ponts entre l’economia social i l’economia convencional a 2016 ens va permetre detectar els reptes i oportunitats d’aquesta col·laboració, acostant-nos la percepció de viabilitat.

Aquest any 2017, s’ha volgut fer un pas més en aquest camí i, per això, va tenir lloc aquesta jornada sota el lema Construint Vincles entre l’economia social i l’economia convencional. Una jornada de treball participatiu amb l’objectiu que les pròpies organitzacions co-ideessin els seus projectes de col·laboració amb socis poc habituals, mantenint la seva essència, però combinant necessitats i recursos.

Va ser una jornada de creació de xarxa, però sobretot de creació d’idees i projectes. Propostes amb un cert grau de disrupció i innovació social, que permeten explotar sinergies i oportunitats dels dos sectors: la creació de noves empreses, l’organització d’esdeveniments esportius i empresarials, el desenvolupament de programes formatius intergeneracionals i de competències transversals o l’elaboració de projectes audiovisuals van ser alguns d’ells.

Els/les participants van demostrar que és possible la col·laboració entre tots dos sectors, amb projectes viables que generen un impacte positiu per a ells mateixos però també per a la societat en el seu conjunt.

La jornada ha estat promoguda per l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, amb la col·laboració de l’Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat, i organitzada per CoBoi i RSE Valor i Gestió.

Les fotos de la jornada estan disponibles a http://bit.ly/2gLIQIS

 

Informe Nous Models d’Anàlisi de l’Impacte Social per al Desenvolupament del Territori

Aquest estudi és una proposta d’indicadors per mesurar l’impacte social generat per les relacions de col·laboració que s’estableixen entre l’empresa convencional i l’empresa social. La idea base de l’estudi és que l’empresa convencional i empresa social tenen un gran poder de correcció de les ineficiències i desigualtats econòmiques i socials, generant impacte social positiu al territori on operen.

Aquesta recerca ha volgut donar resposta a preguntes fonamentals: Aquests dos actors estarien disposats a unir forces? Quins beneficis es derivaran a nivell social? Com sabrem si la societat ha sortit guanyant? Com podem trobar la manera de fer visibles els beneficis de la col·laboració entre empresa convencional i social?

Per donar resposta a aquestes preguntes ha estat indispensable comptar amb la participació de representants dels dos sectors, que han permès abordar les qüestions des d’una perspectiva “bottom-up”.

Es tracta d’una proposta de vies de col·laboració entre l’empresa convencional i les entitats de l’economia social on es presenten els beneficis esperats, i el que és més important, una proposta d’indicadors per mesurar l’impacte social derivat de la col·laboració.

Tot aquest procés de recerca no hauria estat possible sense la implicació de representants empresarials i d’entitats de l’economia social. El informe ha estat promogut per l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat, organitzat per *CoBoi -Laboratori Cívic de *Emprendimiento i Economia Social-, realitzat per Mercè Torras (*RSE Valor i Gestió) i finançat per la Diputació de Barcelona.

 

Jornada “Tendint ponts entre l’economia social i l’economia convencional”

Al mes de novembre’16 es va realitzar a Sant Boi de Llobregat una trobada entre representants de l’empresa convencional i de l’Economia Social i Solidària.

L’objectiu principal va ser incrementar la capacitat de generar sinergies i col·laboracions estratègiques centrades en la innovació social i enfocades a la transformació real del territori maximitzant l’impacte social positiu de les organitzacions de la comarca.

L’acte va suscitar un gran interès tant al municipi com als voltants, sent un èxit de participació. Les pròpies organitzacions van agrair haver pogut conèixer els altres agents del seu entorn i les diverses possibilitats de col·laboració i treball en xarxa.

La trobada es va emmarcar dins de la Setmana de la Co-Innovació organitzada per la Xarxa d’Innovació Social i Col·laborativa del Baix Llobregat (XISC).

 

Mapeig de la Innovació Social del Baix Llobregat

L’any 2016 es va ampliar el mapatge de la innovació social del Baix Llobregat, on van quedar reflectides aquelles iniciatives, institucions, projectes, entitats,…. que realitzen activitats innovadores o han desenvolupat processos o programes innovadors per afrontar i resoldre reptes socials.

L’objectiu va ser recopilar un nombre suficient de registres que enriquís la base de dades de la xarxa, però sobretot que permetés obtenir una imatge fidel del tipus d’innovació social que està tenint lloc a la comarca del Baix Llobregat (Barcelona).

La vocació d’aquest mapatge és que sigui una eina viva que es vagi alimentant de la informació i de les aportacions dels diferents agents de la Xarxa d’Innovació Social i Col·laborativa del Baix Llobregat (XISC).

Consultable a http://www.xisc.cat/all-places/

Xerrades de sensibilització sobre RSE

Amb la voluntat d’integrar a l’educació dels més joves els principis de l’economia amb valors i acostar-los a models empresarials respectuosos amb les persones i el medi ambient, s’ha col·laborat amb diverses escoles realitzant xerrades als alumnes de la I.S.O. i Batxillerat.

Les xerrades s’han centrat en la Responsabilitat Social com a model de negoci sostenible i de futur, i en l’Economia Social com a model empresarial que està rebent un fort impuls per configurar-se com a eina eficient en la resolució de reptes socials.

 

Col·laborador docent a MOOC Uned “Dimensiones de la RS”

Curs MOOC de la UNED destinat a persones que desenvolupen la seva activitat laboral al món empresarial. Té per objectiu donar a conèixer aspectes i eines a utilitzar per implementar pràctiques de responsabilitat social, promovent la RSE com a element impulsor d’organitzacions més sostenibles, amb especial èmfasi al bon govern, el medi ambient, les relacions laborals, la dimensió social i la direcció sota un enfocament de Responsabilitat Social.

https://iedra.uned.es/courses/uned/dimen_rsc_001/2016_t4/about

 

Participació organització III RSEncuentro

Al juny de 2016 vam participar en l’organització del Marketplace que va tenir lloc en l’III RSEncuentro, una trobada anual de totes les persones amb un veritable interès per l’ètica empresarial i la responsabilitat social des de totes les dimensions possibles. És una trobada destinada a la convivència i a l’intercanvi d’experiències entre professionals, acadèmics, consultors, estudiants,…

https://www.youtube.com/watch?v=lzxrdpj4rkm