Creiem que la generació de valor econòmic està directament relacionat amb la creació de valor social