Aquest estudi és una proposta d’indicadors per mesurar l’impacte social generat per les relacions de col·laboració que s’estableixen entre l’empresa convencional i l’empresa social.

La idea base és que l’empresa convencional i empresa social tenen un gran poder de correcció de les ineficiències i desigualtats econòmiques i socials, generant impacti social positiu al territori on treballen.

Aquesta recerca ha volgut donar resposta a preguntes fonamentals: Aquests dos actors estarien disposats a unir forces? Quins beneficis es derivaran a nivell social? Com sabrem si la societat ha sortit guanyant? Com podem trobar la manera de fer visibles els beneficis de la col·laboració entre empresa convencional i social?

Per donar resposta a aquestes preguntes ha estat indispensable comptar amb la participació de representants dels dos sectors, que han permès abordar les qüestions des d’una perspectiva «bottom-up”.

Així doncs, és una proposta de vies de col·laboració entre l’empresa convencional i les entitats de l’economia social on es presenten els beneficis esperats, i el que és més important, una proposta d’indicadors per mesurar l’impacte social derivat de la col·laboració.

Tot aquest procés de recerca no hauria estat possible sense la implicació de representants empresarials, d’entitats de l’economia social, de l’Ajuntament de Sant Boi i d’institucions públiques de la comarca del Baix Llobregat i del suport de la Diputació de Barcelona.