Promoció i impuls d’aliances estratègiques entre empreses i organitzacions de l’Economia Social per a la millora de l’impacte i la innovació social.